счетоводни услуги, варна

За счетоводна къща "Игнатов Консулт" ООД


Счетоводна кантора ИГНАТОВ КОНСУЛТ започва своята дейност през 2009 г., като днес е сред водещите счетоводни предприятия в гр. Варна и едни от малкото осигуряващи мобилно и он-лайн счетоводство.

Вече пет години се стремим да осигурим на нашите партньори завършен пакет от услуги, започвайки от:

  • провеждане на безплатна консултация имаща за цел определянето на правния статут на фирмата необходима на клиента за извършване на желаната от него дейност
  • експресна подготовка на необходимите документи за регистрация на дружеството и тяхното подаване в Агенция по вписванията
  • бърза регистрация по ЗДДС, ако е необходима такава
  • пълно счетоводно обслужване на вече регистрираната фирма, подавайки всички необходими документи и декларации по електронен път, без да се налага Вашето физическо присъствие
  • съдействие и защита при извършване на проверки и ревизии от страна на контролиращите държавни органи
  • съвети и компетентни решения за по-успешно развитие на Вашия бизнес в дългосрочен план, оптимизирайки разходите ви за данъци и осигуровки


ИГНАТОВ КОНСУЛТ предлага широк кръг от услуги, както за стартиращи фирми, така и за водещи компании, които са утвърдени вече на българския и международния пазар. За нас няма тайни в областта на счетоводното законодателство, данъчната защита, социалното и здравното осигуряване. Реализирайте Вашите нови идеи и стратегии спокойни, че сте поверили бизнеса си в сигурни ръце. Клиентите ни получават индивидуално внимание, компетентни съвети, прецизно и качествено обслужване.

Водещите ни принципи са професионализъм, коректност, конфиденциалност, качествени и ценово обосновани счетоводни услуги, индивидуален подход към всеки клиент, както и използване на най-добрите счетоводни практики. Благодарение на стриктното спазване на тези принципи успяхме да изградим и задържим доверието на нашите клиенти. Като доказателство за доверието към ИГНАТОВ КОНСУЛТ са техните препоръки, което е несъмнено ключът за успеха на нашата счетоводна къща.