счетоводни услуги, варна

Цени на счетоводни услуги от "Игнатов Консулт" ООД

За да получите нашите най-добри цени за регистрация или счетоводни услуги се свържете с нас сега на телефон 0888 81 74 49!

Пример 1


Магазин за търговия на дребно

 • Не е регистриран по ЗДДС
 • Брой фактури до 30 бр.
 • Персонал до 3-ма служители
Месечна счетоводна такса 80 лв.
Пример 2


Фирма в сферата на услугите

 • Регистрирана по ЗДДС
 • Брой фактури до 20 бр.
 • Персонал до 5 служители
Месечна счетоводна такса 180 лв.
Пример 3


Фирма за производство на стоки

 • Регистрирана по ЗДДС
 • Брой фактури до 100 бр.
 • Персонал до 10 служители
Месечна счетоводна такса 250 лв.Броя фактури се определя, като сбор на приходни и разходни български фактури.>
Всички данъчно-осигурителни консултации за клиентите на счетоводна кантора ИГНАТОВ КОНСУЛТ са безплатни.

Цени за регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД
 • Държавна такса към Агенция по Вписванията.
 • Хонорар за подготовка на документи и регистрация.
 • Нотариални такси за заверка на документи.
 • Банкова такса за откриване на набирателна сметка.
 • Изработка на автоматичен печат.
 • Разпечатка на актуално състояние от Агенция по Вписванията.
Цена с включени абсолютно всички разходи: 350 лв.
Регистрация на ЕТ
 • Държавна такса към Агенция по Вписванията.
 • Хонорар за подготовка на документи и регистрация.
 • Изработка на печат.
 • Разпечатка на актуално състояние от Агенция по Вписванията.
Цена с включени абсолютно всички разходи: 200 лв.
Регистрация на ДЗЗД
 • Държавна такса към Регистър Булстат.
 • Хонорар за подготовка на документи и регистрация.
 • Нотариална такса за заверка на договор за гражданско дружество.
 • Изработка на печат.
Цена с включени абсолютно всички разходи: 200 лв.